ANBI

ANBI

Stichting Droom en Daad werd opgericht op 13 december 2016 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

1. Naam: Stichting Droom en Daad

2. RSIN: 857011984

3. contactgegevens:

Parkstraat 4
3016 BD Rotterdam
info@stichtingdroomendaad.nl
www.stichtingdroomendaad.nl

4. doelstelling:

het als algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats komende regeling, ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten ter bevordering van kunst en cultuur in Rotterdam, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar organen.

5. beleidsplan:

De Stichting stelt zich ten doel initiatieven te ontplooien gericht op het bevorderen van kunst en cultuur in Rotterdam om zo een bijdrage te leveren aan het nog aantrekkelijker maken van de stad voor haar bewoners en bezoekers. De Stichting ziet mogelijkheden op diverse terreinen, zoals op het gebied van muziek, theater, dans, architectuur, film, etc. Hierbij zal de Stichting zich richten zowel op het stimuleren van en investeren in nieuwe projecten als op het geven van een extra impuls aan reeds bestaande programma’s en activiteiten. De Stichting heeft een directeur, die samen met een nog aan te trekken staf van ongeveer 7 FTE’s bij de ontwikkeling van deze activiteiten het voortouw zal nemen. De Stichting heeft voldoende middelen om haar in staat te stellen onafhankelijk in de komende jaren deze activiteiten te ontwikkelen en zal opereren vanuit een gehuurd pand, Parkstraat 4 te Rotterdam. De Stichting zal geen fondsen van derden aantrekken. De Stichting heeft een website waarop zij informatie over haar activiteiten plaatst.

6. bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurder.

7. De bestuurders zijn:

M. van der Vorm (voorzitter)
C.O. van der Vorm (penningmeester)
P. Kalma
F.D. Rosendaal (secretaris)

8. beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid van de Stichting moet zo zijn dat uitstekende mensen kunnen worden aangetrokken en in dienst blijven en dat de Stichting in staat is om haar doelstellingen zo goed mogelijk na te streven. Het beloningsbeleid richt zich er op dat de directeur en de medewerkers zich inzetten voor de belangen van de Stichting. Integriteit en soliditeit staan hierbij voorop.

De volgende uitgangspunten zijn de basis van het beloningsbeleid:
Er is een transparant beleid, toepasbaar qua structuur en methodiek voor de directeur en alle medewerkers.
Rekening houdend met de doelstellingen van de Stichting en de maatschappij waarin zij werkzaam is, is het totale beloningsniveau van de directeur en de medewerkers van de Stichting zodanig vastgesteld dat het in lijn is met wat in de sector kunst en cultuur wordt betaald.

 

Directieverslag Stichting Droom en Daad 2017 (pdf)

Menu Title